Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Archeologické oddělení
vedoucí oddělení: Mgr. David Zimola
adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
tel.: + 420 567 573 891
       + 420 567 573 890
e-mail: zimola [zavinac] muzeum.ji.cz
http://www.archeologie.ji.cz/

Archeologické pracoviště zajišťuje záchranné archeologické výzkumy na území kraje Vysočina. Poskytuje služby orgánům státní správy a investorům formou odborných vyjádření např. k investičním záměrům, územním a stavebním povolením apod. Shromažďuje podklady pro „Státní archeologický seznam“ a aktualizuje jej. Pečuje o archeologický sbírkový fond. Pořádá přednášky, výstavy a semináře s archeologickou tématikou. Zajišťuje poradenskou a metodickou pomoc v oblasti archeologie.Odborná zaměření:

Archeolog
Zimola David, Mgr.
Hoch Aleš, Mgr., Ph.D.

Dokumentátor, terénní technik
Krutiš Marek, Bc.

Dokumentátor
Pejchalová Eva, Bc.

Konzervátor
Daňa Michal


Vydávaná periodika:
Archeologické výzkumy na Vysočině
M. Vokáč
začišťování plochy podorničí
hrnec okolo r. 4000 př. n. l. ze Štěpánovic
D. Zimola
výzkum u kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě
prsten 17.-18. století
prsten poč. 17. století
P. Starůstková
M. Krutiš


nahoru