Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Archeologické výzkumy na Vysočině

Odborně recenzované periodikum vycházející 1x ročně.
Zveřejňuje původní vědecké práce z oblasti archeologie a příbuzných oborů. Příspěvky procházejí recenzí typu
„peer review“. Recenzenti jsou publikačně aktivní nezávislí odborníci z oborů, do jejichž kompetence příspěvky spadají, a pro autory zůstávají anonymní.

Sborník vydává Muzeum Vysočiny Jihlava ve spoluprácí s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o., Archaia Brno o.p.s. a Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. Je dělen do 4 oddílů – seznam výzkumů na Vysočině, studie, materiália a zprávy a recenze.

První číslo vyšlo v roce 2007 a od roku 2011 vychází pravidelně 1x ročně.


Šéfredaktor: Mgr. Aleš Hoch (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.)
Výkonný redaktor: Mgr. Ludmila Moržolová (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.)

Členové redakční rady:
Mgr. Jaroslav Bartík (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o)
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Mgr. Pavel Hušták (Pueblo o.p.s.)
Mgr. Aleš Knápek (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.)
Bc. et Bc. Jitka Kučová (Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.)
Mgr. Pavel Macků (NPÚ, Územní odborné pracoviště v Telči)
Mgr. Petr Neruda, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos)
Mgr. Ctibor Ostrý, (Muzeum města Brna, p.o.)
Mgr. Jakub Těsnohlídek (Archaia Brno, o.p.s., pracoviště Jihlava)
Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.)

Adresa redakce:
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava

E-mail: morzolova[zavinac]muzeum.ji.cz
             hoch[zavinac]muzeum.ji.cz

ISSN 1805-9074


Obsahy jednotlivých čísel

Pokyny pro autory

nahoru