Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
 • RNDr. Karel Malý, PhD.Tisková zpráva 2010/05
  26.04.2010Kontrola policie na výstavě „Jihlavsko v boji za svobodu“

Muzeum Vysočiny Jihlava pořádalo k připomenutí 65. výročí osvobození Jihlavska v únoru t.r. výstavu „Jihlavsko v boji za svobodu 1939 – 1945“. Součástí výstavy byly mj. repliky i originály zbraní z období druhé světové války. Policie ČR provedla v muzeu kontrolu, zda tyto vystavené sbírkové předměty splňují požadavky kladené legislativou na nakládání se zbraněmi.

Výsledky této kontroly byly bezprostředně po jejím uskutečnění intenzivně medializovány. Nyní policie věc uzavřela s tímto zjištěním a závěry: 1) muzeum se dopustilo přestupku tím, že bez příslušného souhlasu vystavilo jednu funkční, řádně registrovanou kulovou zbraň, 2) muzeu byla za tento přestupek udělena pokuta na dolní hranici možné sazby a to 3.000 Kč. Je nutné zdůraznit, že vystavením zbraní nedošlo a ani nemohlo dojít k ohrožení osob; nedošlo samozřejmě také k nedovolenému ozbrojování.

Muzeum se proti udělené pokutě nebude odvolávat; částka bude společně uhrazena zaměstnanci zodpovědnými za přípravu výstavy (kurátoři a ředitel).

 • RNDr. Karel Malý, PhD.Tisková zpráva 2010/03
  17.02.2010Informace k výstavě Jihlavsko v boji za svobodu 1939 – 1945

Ve čtvrtek 11.02. 2010 byla v Muzeu Vysočiny Jihlava slavnostní vernisáží a za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava k 65. výročí porážky nacismu. Již první dny trvání výstavy, která bude k vidění do 28. března, přivedly do muzea zvýšený počet návštěvníků.
Vystavené zbraně obou válčících stran se rozhodla prověřit Policie České republiky.

RNDr. Karel Malý, PhD., ředitel muzea
17.02. 2010
 • Bc. Eva KoišováTisková zpráva 2010/02
  02.02.2010Jihlavsko v boji za svobodu 1939-1945
  12.02. – 28.03. 2010, Muzeum Vysočiny Jihlava čp. 57/58

Kurátoři výstavy: PhDr. Radim Gonda, Ph.D., PhDr. Zdeněk Jaroš, ve spolupráci s Pavlem J. Slavíkem

Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Pavlem J. Slavíkem pořádá výstavu k 65. výročí porážky nacismu Jihlavsko v boji za svobodu 1939-1945. Jak už název napovídá, výstava mapuje významné události a dění na Jihlavsku v průběhu celé 2. sv. války až do osvobození.
Návštěvník se seznámí například s největší destrukční partyzánskou akcí na protektorátní železnici - zničením helenínského mostu či s hrůzami třešťské tragédie v květnu 1945.
K vidění bude nejen autentická výzbroj a výstroj obou válčících stran, ale i dobové vojenské motocykly a vojenská vyznamenání. Perlou výstavy, podle kurátorů, bude pamětní kniha Města Jihlavy s podpisy nacistických pohlavárů H. Himmlera, A. Seyss-Inquarta, K. H. Franka aj. Tento unikátní dokument nebyl dosud nikdy veřejnosti předložen a návštěvníci si jej mohou prohlédnout pouze první tři dny výstavy (do 14. 02. 2010).
Slavnostní zahájení se koná 11. 2. 2010 v 16.30 ve výstavních prostorách muzea a výstava bude k vidění do 28. 03. 2010. Bc. Eva Koišová pracovník vztahů k veřejnosti

 •  Tisková zpráva 2010/01
  07.01.2010Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka v Třešti
  Vás srdečně zve na nově otevřenou expozici o zaniklém průmyslu a řemeslech v Třešti.

Po přestěhování třešťské pobočky Muzea Vysočiny do nově zrekonstruovaného Schumpeterova domu, získalo muzeum nové, větší prostory na výstavní a expoziční účely. K již známým expozicím – o betlémech, ekonomu Schumpeterovi a ukázce ze zámeckého interiéru, přibyla na sklonku minulého roku nová dlouhodobá expozice pod názvem Zaniklý třešťský průmysl.

Expozice přenese návštěvníky do doby průmyslového rozkvětu města, připomene výrobu kvalitního sukna, šití konfekce, uniforem, stejnokrojů a čepic. Najdete v ní i věhlasné hodinové skříně, rádiové a televizní skříňky a sektorový nábytek. Sortiment výrobku ze dřeva doplňují ukázky z malých dílen na výrobu šachových figurek, houslí a dýmek a tradiční lidové betlemářství. Nechybí produkty sirkoven – mnoho typů zápalkových krabiček s poutavými, barevnými nálepkami, často provedenými v duchu secese, které se vyvážely prakticky do celého světa.

Muzeum Vysočiny Jihlava
pobočka Třešť
Schumpeterův dům
Rooseweltova 462
Třešť

Otevírací doba:
úterý – neděle 9 – 12 hod; 13 – 16,30 hod.
 • Bc. Eva KoišováTisková zpráva 2009/05
  27.11.2009Muzeum Vysočiny Jihlava hledá exponáty k plánované výstavě 150 let jihlavského pivovaru

Muzeum Vysočiny Jihlava se obrací na sběratele, kteří vlastní předměty či dokumenty spojené s pivovarnictvím v Jihlavě a jsou ochotni materiál zapůjčit. Jedná se např. o staré sudy, lahve, pípy, džbány aj., jež by doplnily výstavu v letních měsících v roce 2010.

Prosíme o poskytnutí případných bližších informací na tel. kontakt: 567 573 885, 567 573 880 nebo na e-mail: koisova [zavinac] muzeum.ji.cz.

 • RNDr. Karel Malý, PhD.Tisková zpráva 2009/04
  23.11.2009Vyjádření k uložení kosterních pozůstaků z archeologického průzkumu

Lidské ostatky pocházejí z řádně provedeného záchranného archeologického výzkumu při přístavbě tělocvičny u ZŠ Otakara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Archeologický výzkum provádělo v srpnu a září jihlavské pracoviště ARCHAIA Brno (ved. Mgr. Petr Hrubý). Celkově jde o ostatky z více než devadesáti hrobů, uložených pod povrchem na školním pozemku (souhrnně 2-3 m3). Jedná se o hroby ze 17.-19. století, někdy s drobnou výbavou, jako kovové součásti pohřebních rouch, korálky a křížky z růženců, medailonky, kování z nedochovaných rakví a pod.

Z hlediska příslušných ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči jsou tyto ostatky v plném slova smyslu archeologickými nálezy a jako takové jsou evidovány a po archeologickém výzkumu zpravidla předávány v rámci dlouhodobé praxe do Muzea Vysočiny Jihlava. Jde však zároveň o antropologický materiál, který bývá zpravidla podrobován paleoantropologické analýze, která v tomto případě může být paleodemografickou sondou do raně novověké populace města Jaroměřice nad Rokytnou. Z těchto důvodů, ale i z důvodů tíživého nedostatku vhodných úložných kapacit, bylo díky ochotě pracovníků správy bývalého vojenského objektu Pístov, zvoleno řešení krátkodobého a dočasného (říjen-listopad 2009) uložení zaevidovaných ostatků v uvedených náhradních prostorách do doby, než bude vybráno příslušné antropologické pracoviště a tam také ostatky převezeny ke zkoumání. Zahájení analýz, ani dobu jejich trvání však nelze nyní odhadnout a je závislé na řadě okolností. Dalším a posledním záměrem v budoucnu je pak za spolupráce s představiteli města Jaroměřice nad Rokytnou opětovné a důstojné uložení ostatků na vymezeném místě v Jaroměřicích.

Archeologický průzkum i samotné dočasné uložení ostatků v papírových pytlích s popisným systémem je zcela v souladu s legislativními požadavky i s běžnou metodikou archeologického výzkumu – nedošlo tedy v žádném případě k nepietnímu jednání. K takovému jednání by naopak nezbytně muselo dojít, pokud by kosterní pozůstatky nebyly odborně vyzvednuty a byly ničeny při stavební činnosti; navíc by bylo zjevně velmi nevhodné, aby kosterní pozůstatky zůstaly na původním místě – tj. v prostoru školy.

S politováním musíme konstatovat, že do jinak uzavřeného a veřejnosti nepřístupného areálu, kde byly ostatky dočasně uloženy, pronikly podle našich informací nepovolané osoby a existují údajně indicie, že v důsledku toho bylo s ostatky nakládáno neadekvátním způsobem.

Ještě v pondělí 23. 11. 2009 v 17:00 hod. byly proto ostatky bez odkladu převezeny na jiné a zabezpečené místo. Podle předběžného ověření stavu uložených pozůstatků k nepietnímu jednání nedošlo.

Na závěr považujeme za nutné vyjádřit nad celou záležitostí lítost a sdělit, že ostatky uvedeného stáří jsou zcela zbaveny jakýchkoliv tkání a jsou plně mineralizované. Jako takové tedy nejsou hygienicky a zdravotně nijak rizikové.

Karel Malý (Muzeum Vysočiny Jihlava)
Petr Hrubý (ARCHAIA Brno, pracoviště Jihlava)
 • PhDr. Pavel JirákTisková zpráva 2009/03
  03.06.2009Omezení provozu v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava

V důsledku probíhajících elektroinstalačních prací v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 budou pro veřejnost postupně uzavřeny jednotlivé expozice.

Od 05.06. 2009 platí pro vstup do muzea upravené vstupné:
plné vstupné 20,- Kč
snížené vstupné 10,- Kč

Aktuální informace lze získat v pokladně muzea, telefon 567 573 880.
Předpokládané ukončení prací: 31.08. 2009.
 • PhDr. Pavel JirákTisková zpráva 2009/02
  12.05.2009 Hrad Roštejn – nová pokladna v černé kuchyni

Muzeum Vysočiny Jihlava si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření nové pokladny v expozici černé kuchyně na hradě Roštejně, které se uskuteční v sobotu 16. května 2009 v 14 hodin.

Z nádvoří přístupná hradní černá kuchyně vznikla při rozsáhlé renesanční přestavbě gotického strážního hradu na lovecký hrádek v letech 1570 – 1584 za vlády Zachariáše z Hradce v Telči. Byla zřízena v přízemí hlavního paláce se samostatným vchodem do nádvoří.

Místnost byla zčásti vylámána v žulovém přírodním skalním bloku a díky klenutému stropu rozdělena na dvě poloviny – samotnou černou kuchyň s otevřeným ohništěm a přední místnost pracovní. Zaklenutý strop a dva příčné trámy tvořily v černé kuchyni přirozenou podobu jakéhosi dýmníku. Kouř z ohně byl odváděn velkým otvorem v severní stěně do komína a zároveň také zateploval i severní stěnu paláce. Tento prostor je doposud zachován ve své původní podobě. V přední části, která navazovala na černou kuchyň, bylo možné připravovat a dokončovat pokrmy v čistém prostředí. Pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století byl otvor vedoucí do komína v severní stěně částečně zazděn a pod ním postavena velká pec na pečení chleba, vaření a ohřívání vody v kamnovci. Babička paní Dany Kružíkové, která žila v blízké Růžené, v této kuchyni vařila pro lesnické adjunkty a další panské zaměstnance ještě před 1. světovou válkou. Svědčí o tom i jediná dobová fotografie, pořízená asi těsně před požárem hradu v roce 1915. Mohutný požár prostor černé kuchyně přímo nezasáhl, ale pec i komíny se přestaly používat a začaly se časem rozpadat. Prostor byl pak po celou další dobu využíván jako skladiště.

Na základě požadavku vedení Muzea Vysočiny Jihlava byla v roce 2008 provedena celková rekonstrukce interiéru místnosti a související stavební práce. Stavbu za téměř 970 tis. Kč z prostředků zřizovatele muzea (kraj Vysočina) realizovala firma STARKON TELČ spol. s.r.o., Telč. Vybavení pokladny dodala firma CORHA Jihlava. Expoziční provedení historické části černé kuchyně vytvořili zaměstnanci společenskovědného oddělení Muzea Vysočiny Jihlava.nahoru