Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Hrad Roštejn

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží (48 m), který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m n.m. v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou (31,8 ha). Od hradu vede do obory značená okružní stezka dlouhá 2 km.

Dalšími majiteli hradu Roštejn byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě. Na hradě Roštejn jsou vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny v Jihlavě.


Příroda v okolí hraduPříroda v okolí hraduRoštejn z ptačí perspektivyPohled na hrad od jihu
Pohled na hrad od jihovýchoduZimní pohled na Roštejn od jihovýchoduVěž s kvetoucím keřem jasmínuPohled na věž v zimě
Věž při západu slunceOprava věže v roce 2010Věž, výška 48 mPohled z nádvoří


Historie hradu v datech

-   1339 - páni z Hradce získávají od českého krále Jana Lucemburského Telč
-   1348 až 1353 - budování obranného strážního hradu pány z Hradce
-   1353 - první písemná zmínka týkající se hradu (v zemských deskách brněnských)
-   1423 - tažení husitů v okolí pod vedením Jana Hvězdy z Vicemilic
-   1476 - za Jindřicha III z Hradce jsou opravovány hlavní hradby hradu
-   1499 - hrad dán do zástavy Janu Feyrarovi z Malíkova
-   1512 - Adam I z Hradce prodal hrad Janu Feyrarovi z Malíkova
-   1536 - Volf st. Krajíř z Krajku, poručník Zachariáše z Hradce odkoupil Roštejn zpět do vlastnictví pánů z Hradce
-   1550 - Zachariáš nabyl plnoletosti a ujímá se svého panství
-   1569 až 1584 - zásadní renesamční přestavba na lovecký hrádek
-   1604 - právem dědiců přešlo panství do rukou Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka
-   1645 - obsazení švédským vojskem
-   2. pol. 17. stol. - pozdně renesanční heraldická výzdoba dvou sálů (dodnes dochovaná)
-   1691 - právem dědiců přechází panství do rukou Kryštofa Filipa z Lichtenštejna Kastelkornu
-   1796 - právem dědiců získává panství Leopold I. Podstatský z Lichtenštejna
-   přelom 18. a 19. stol. - zhotoveny nástěnné fresky ve dvou sálech (dodnes dochované)
-   1915 - požár hradu způsobený úderem blesku do věže
-   1923 až 1928 - oprava krovů a střech
-   1945 - konfiskace majetku československým státem
-   1945 až 1951 - správu hradu zajišťují Státní lesy v Telči
-   1951 až 1960 - Roštejn pod správou Okresní osvětové komise v Třešti
-   1958 - počátek opravy hradu
-   1964 - převzetí objektu do správy Muzea Vysočiny v Jihlavě
-   1969 - hrad zčásti zpřístupněn veřejnosti
-   1977 až 1981 - další stavební úpravy
-   1982 - zpřístupnění interiérů pro veřejnost 1991 - zpřístupněna nová expozice Kamenictví na Vysočině
-   2006 - zahájení kompletních oprav hradních střech
-   2009 - otevřena nová expozice původní černé kuchyně
-   2012 - zahájena komplexní rekonstrukce elektroinstalací
-   2013 - otevřena nová expozice Pracovna lesního správce
-   2017 - zahájení revitalizace expozic v rámci projektu IROP (Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic)
-   2018 - otevřena nová trasa B věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti
-   2019 - zpřístupnění všech nových expozic

nahoru