Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Ekonomické oddělení
vedoucí oddělení: Jana Kosová
adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
tel.: + 420 567 573 889
e-mail: kosova [zavinac] muzeum.ji.cz

Ekonomické oddělení zodpovídá za dodržování platných zákonů, vyhlášek, směrnic a pokynů v oblasti hospodářsko-správní, za sestavování návrhů plánu rozpočtu a jeho rovnoměrné čerpání, dodržovaní stanovených limitů, dodržování úsporných opatření a zpracování předepsaných výkazů a rozborů . Vede veškerou účetní agendu a operativní evidenci, organizuje a zajišťuje oběh účetních dokladů v souladu s vnitropodnikovou směrnicí. Organizuje a zajišťuje dodržování hospodářské, finanční a rozpočtové kázně. zajišťuje správné a včasné vyrovnání vztahů k rozpočtu zřizovatele. Zajišťuje a organizuje dodržování platných mzdových předpisů. provádí výpočet mezd a odměn pracovníků, vede veškerou mzdovou agendu, zajišťuje výplatu mezd ve stanovených termínech a výpočet a odvody zákonného pojištění. Zajišťuje pokladní službu při dodržování platných zásad hospodaření s peněžními prostředky a ceninami. Vede veškerou personální agendu pracovníků. Vede agendu spojenou s pojištěním majetku a ostatními pojistnými záležitostmi. Zajišťuje podle platných předpisů evidenci hmotného a nehmotného majetku, cenin a skladových zásob a jejich inventarizaci. Organizuje a zajišťuje doplňování skladových zásob a materiálu, objednání služeb či jejich fakturace. Zajišťuje poštovní služby a styk s bankovními ústavy. Vykonává činnost sekretariátu ředitele.Odborná zaměření:

Vedoucí oddělení
Jana Kosová

Účetní
Radomíra Dohnalová
Anna Trnková
Luboš Vondrák

Ekonom
Františka Veselánahoru