Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A

Muzeum Vysočiny Jihlava, zřizované Krajem Vysočina, sídlí ve třech historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.


Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.


Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.


Muzeum Vysočiny Jihlava kraj Vysočina
muzejní budova, Masarykovo nám. 57, 58, expozice

muzejní budova, Masarykovo nám. 55, kanceláře
Prase divoké - exponát
unikátní dvoupatrová dvorana s dvoukřídlým arkádovým ochozem na toskánských sloupech
unikátní dvoupatrová dvorana s dvoukřídlým arkádovým ochozem na toskánských sloupech
malovaný sál – přednášková místnost
lapidárium
lapidárium


nahoru