Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
ARCHEOLOGIE NA HRANICÍCH. Pravěké až raně novověké dějiny
jiĹľnĂ­ch ÄŚech, VysoÄŤiny, jiĹľnĂ­ Moravy a DolnĂ­ho Rakouska.Výstava se uskutečnila od 27. 6. do 25. 8. 2013 v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Mapovala pravěké, středověké a novověké osídlení Českomoravské vrchoviny s přesahem do okolních příhraničních regionů: jižních Čech, Dolního Rakouska a jižní Moravy.

S využitím prezentace vybraných lokalit a archeologických nálezů představovala artefakty spojené s životem člověka na hranicích tří historických regionů od paleolitu do raného novověku.

(Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj. Porta Culturae. Milník 8).

nahoru