Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Zoologie

English version English version

Metodické centrum pro myrmekologii      http://myrmekologie.wbs.cz/


Zoologické sbírky

Nejstarší zoologickou sbírkou je vůbec první přírodovědecká sbírka jihlavského muzea, Dalbergova ornitologická sbírka (v současnosti 543 ks) Tato kolekce patří díky své ucelenosti a kvalitní dokumentaci k nejcennějším sbírkám ptáků v České republice.

Další zoologickou sbírkou uloženou v MVJ je sbírka obratlovců, zahrnující především druhy charakteristické pro Českomoravskou vrchovinu (ca 1600 kusů).

Nejrozsáhlejší součástí zoologických sbírek jsou sbírky bezobratlých živočichů (ca 100 000 exemplářů). Zde jsou zastoupeni především pavoukovci (Arachnida) a hmyz (Insecta). Z pavoukovců jsou to zejména pavouci (Aranaea) a sekáči (Opiliones), z hmyzu hlavně motýli (Lepidoptera), brouci (Coleoptera) a blanokřídlý hmyz (Hymenoptera).

Sbírkový materiál pochází především z území Kraje Vysočina, ale i z jiných míst ČR a Evropy. Zoologické sbírky MVJ jsou neustále doplňovány, a to jak vlastními sběry, tak nákupy a dary.


Typový materiál: Hymenoptera: Braconidae

Výzkumné zaměření zoologického pracoviště:

Rozšíření, ekologie, etologie a ochrana mravenců (Formicidae) v Evropě.

Výskyt zvláště chráněných a zoologicky významných druhů živočichů na území Českomoravské vrchovinyOdborná zaměření:

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.

- zoolog, kurátor entomologické sbírky (Hymenoptera, Lepidoptera), sbírka obratlovců, Dalbergova sbírka

- výzkum u čeledi Formicidae – ekologie, etologie, sociobiologie, faunistika, ochrana sociálního hmyzu, výskyt významných druhů živočichů na území Českomoravské vrchoviny


Pavel Bezděčka

- zoolog, kurátor arachnologické sbírky, entomologické sbírky (Coleoptera, ostatní skupiny)

- odborné zaměření Formicidae – faunistika, ekologie, etologie, ochrana, Opiliones – rozšíření v ČR a ekologie

- výskyt významných druhů bezobratlých na území Českomoravské vrchovinyVýběr z publikací posledních let
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Mravenec rašelinný (Formica picea)
Mravenec rašelinný (Formica picea)
Mravenec (Formica exsecta)
Mravenec (Formica foreli)
Klára Bezděčková
Pavel Bezděčka
Sekáč pestrý (Mitopus morio)
Odběr vzorků vod z rašelinišť, Břehyně 2008
Odebírání vzorků pro pylové analýzy, 2009
Štěměchy 2008 - mapování hnízd mravenců (F. foreli)
Výzkum myrmekocenóz na rašeliništích, 2009
Výzkum početnosti (F. picea), 2008
Mapování (F. polyctena), Sklené 2008


nahoru