Vysočiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Geologie

SbĂ­rky:

Nerosty a horniny se do muzejní sbírky dostaly hned v době vzniku jihlavského muzea. Dnes je geologická sbírka tvořena převážně ukázkami nerostů a hornin, méně jsou zastoupeny zkameněliny a tektity. Významnou součástí sbírky je i rozsáhlá kolekce nábrusů a výbrusů.

Většina materiálu pochází z Českomoravské vrchoviny nebo přilehlých geologických jednotek, zastoupeny jsou ale i významné mineralogické lokality České republiky a světa. Ve sbírce je kolem

6 500 položek, což představuje přes 10 000 jednotlivých vzorků. Specializací sbírky jsou rudní ložiska a pegmatity Českomoravské vrchoviny.


Katalog sbirky kamenictvi.xlsKatalog sbirky geologie.xls

Odborná činnost:

Geolog muzea se dlouhodobě ve výzkumné i sbírkotvorné činnosti specializuje na výzkum geneze polymetalických rudních ložisek. S tím úzce souvisí i široká spolupráce s archeology a historiky na montánních výzkumech Vysočiny.Odborná zaměření:

Geolog
RNDr. Karel MalĂ˝, Ph.D.


Výběr z publikací posledních let
meteorit  ze Stonařova
historickĂ˝ popisek
meteorit  ze Stonařova
epidot na krystalech křišťálu
limonitickĂ˝ pĂ­skovec
krystaly granátu ve svoru
krystalický vápenec-mramor
slepenec
biotitická pararula
biotitickĂ˝ sienit


nahoru