Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Přírodovědné oddělení
vedoucí oddělení: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
tel.: + 420 567 573 894
e-mail: bezdeckova [zavinac] muzeum.ji.cz

Přírodovědné oddělení MVJ zajišťuje biologický a geologický výzkum a dokumentaci vývoje přírody v oblasti Českomoravské vrchoviny. Jednotliví odborní pracovníci se věnují jak faunistickým, floristickým a mineralogickým průzkumům, tak řešení speciálních problémů regionálního i nadregionálního významu.

Výsledky své činnosti zveřejňují v odborných časopisech a na vědeckých konferencích, široké veřejnosti je pak zprostředkovávají ve formě popularizačních přednášek, článků, výstav a muzejních expozic.

Dokumentační činnost zahrnuje především činnost sbírkotvornou, tj. budování a správu sbírek muzejní povahy. Pracovníci PVO se také podílejí na výchově studentů, zejména vedením a konzultováním odborných prací (SOČ, bakalářských, diplomových a disertačních prací).Odborná zaměření:

Geologie
RNDr. Karel Malý, Ph.D

Botanika
Mgr. Jiří Juřička
Eva Charvátová

Zoologie
RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
Pavel Bezděčka


Vydávaná periodika:

Vlastivědný sborník Vysočiny, oddělení věd přírodních
Acta rerum naturalium (indexován v Zoological Record)


nahoru