Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
CES – Centrální evidence sbírek

MVJ – ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů – nechalo své sbírky zapsat do centrální evidence sbírek na Ministerstvu kultury. Tím byly sbírky začleněny do rozsáhlé databáze a vznikla tak povinnost nakládat s nimi podle citovaného zákona. Zároveň může muzeum využívat práv, které ze zákona pro vlastníky (správce) plynou. Podle ustanovení § 7 zákona je jednou z povinností instituce stálá aktualizace zápisu sbírky v CES. Databáze CES je veřejně přístupná na internetových stránkách MK ČR.


Vlastník sbírek:kraj Vysočina
 
Správce sbírek:Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Jihlava, Masarykovo náměstí 55
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Evidenční č.:MJI/002-05-07/146002
Podsbírky:1-geologická6 611 položek
 5-botanická7 705 položek
 6-mykologická5 038 položek
 7-entomologická7 položek
 8-zoologická1 582 položek
 9-archeologická11 005 položek
 10-historická58 156 položek
 13-numizmatická20 516 položek
 24-Dalbergova ornitologická543 položek
 25-Kamenictví na Vysočině74 položek
25-Hrad Roštejn49 položek
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace-pobočka Telč
Evidenční č.:MTL/002-05-07/148002
Podsbírky:10-historická14 623 položek
 
Sbírka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace-pobočka Třešť
Evidenční č.:MTŘ/002-05-07/149002
Podsbírky:10-historická20 156 položek


nahoru