Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Depozitář kovů

Tento fond obsahuje nejvíce sbírkových předmětů z jihlavského regionu, menší část z celé České republiky a jednotliviny i z některých evropských států. Jsou zde uloženy stříbrné předměty z 18. – 20. století, předměty z obecných kovů a slitin.

Odznaky – početná kolekce odznaků z 1. světové války, menší počet z 2. světové války, soubor odznaků regionálních spolků a svazů, jubilejní
Militaria – sbírka zbraní chladných, palných, prachovnic, části zbroje a výstroje, různých doplňků
Náčiní a nástroje – předměty mučící, lékařské, kuchyňské, technické, pro domácnost i hospodářství
Nádoby a schránky – kuchyňské, lékárnické, hospodářské
Mříže a umělecké práce z kovů – truhlice, vrata, kříže, vývěsní štíty
Zámky a kování – sbírka zámečnického kování, klíčů a zámků
Osvětlovadla – lampy, svícny, lustry, kahany
Technické památky – stroje, přístroje, jemná mechanika, optika, míry a váhy, hodiny
Hudební nástroje – strunné, dechové, hrací strojky


Kuřácké potřeby – dýmky, cigaretové a doutníkové špičky, zápalky, tabatěrky
Kultovní předměty – monstrance, kropenky, relikviáře, růžence, kostelní zvonky
Drobné ozdobné předměty – psací potřeby, upomínkové předměty, těžítka


Depozitář papíru

Obsahuje dvojrozměrný i trojrozměrný materiál k politickému, společenskému, kulturnímu a hospodářskému vývoji regionu. Obsahuje dokumenty (letáky, plakáty, písemnosti, doklady, statistiky apod.), mapy, kramářské tisky a písně, notový materiál, kalendáře, výstřižky z novin, fotografie, pohlednice. Je zde uložena část sbírky výtvarného umění - grafika. Jedná se především o motivy světské, náboženské a krajiny včetně religióz a portrétů. 18-20. století.


Depozitář textilu

Textilní sbírka je poměrně rozsáhlá (obsahuje přes 3 000 položek) a různorodá. Většina předmětů je z regionální produkce. Větší celek tvoří skupina lidový oděv, který představuje součásti německého kroje jihlavského jazykového ostrova a další součásti lidového odívání. Dále zahrnuje bytový textil, liturgické textilie a jednotlivé kusy civilních oděvů a uniforem zhruba od 18. století po dobu nedávnou. Unikátní je kolekce cechovních praporců, která je postupně restaurována za podpory grantu MK ČR.
Fotoarchiv

Jedná se o soubor negativů s náhledy z doby od 2. světové války po současnost (nahodilá a systematická dokumentace z regionu bývalého okresu Jihlava). Je k dispozici nejen odborným pracovníkům, ale i badatelům či zájemcům z řad studentů i veřejnosti. Možnost zhotovení fotokopií za úplatu, ceny se odvíjejí od cen zpracování ve fotoateliéru.


Depozitář keramiky

Obsahuje sbírkový fond z 16.-20. století cínu, skla a keramiky v počtu 4 700 položek.

Jsou zde uloženy unikáty v podobě renesančních okenních výplní, cechovních pohárů ze skla i cínu, výrobky jihlavských cínařů nebo historické sklo a porcelán z konfiskátů okolních šlechtických sídel nebo měšťanskýcg domácností.

Ve sbírce je i současné sklo z produkce zdejších skláren - Antonínův Důl, Dobronín. Škrdlovice, Janštejn.

Poměrně početná je i sbírka lidové keramiky různé provenience, pocházející především z domácnosti venkovského obyvatelstva z bývalého jihlavského německého ostrova.   

Depozitář řemesel

Zde jsou uloženy sbírky 10 skupin, převážně dřevěných předmětů v počtu celkem 6 300 položek.

Mezi nejcennější patří třeba rozsáhlá kolekce bývalých jihlavských soukenických betlémů, která čítá 2 900 jednotlivin nebo vzácmá skupina dřevěných plastik, uměleckých i lidových výklenkových.

Zajímavé jsou i vlastní řemeslnické předměty, dokládající 16 řemesel, z nichž nejobsáhlejší je zpracování textilu a v Jihlavě proslulé soukenictví.

Z dalších skupin jsou to např sbírky - modely, lidové zvyky s početnou kolekcí kraslic, hračky, dřevěné předměty, zemědělské předměty, sádra a zvukové techniky.nahoru