Vysoiny Jihlava  
velikost textu:  A A A
Společenskovědné oddělení
vedoucí oddělení: ak. mal. Martin Kos
adresa: Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
tel.: + 420 567 573 895
e-mail: kos [zavinac] muzeum.ji.cz

Společenskovědné oddělení zajišťuje odbornou dokumentaci a evidenci sbírkového historického fondu, vede sbírkové evidence v příslušných přírůstkových a inventárních knihách. Vede agendu zápůjček, výpůjček a přechodných přemístění. Realizuje plánované periodické i mimořádné inventarizace fondu, doplňuje historické sbírky muzea.

Je ústředním pracovištěm organizace pro úkoly související s centrální evidencí sbírek na MK ČR.

Zodpovídá za stav historických sbírek uložených v depozitářích a expozicích, za jejich ochranu před poškozením a za zajištění odpovídajících podmínek pro jejich uložení. Zajišťuje výběr a přípravu sbírkových předmětů k restaurátorskému ošetření. Umožňuje zpřístupnění sbírkových fondů pro studijní a vědecké účely, podílí se z odborného a dokumentačního hlediska na realizaci expozic a krátkodobých výstav.
Koordinuje práce se sbírkami na pobočkách v Telči, Třešti a hradu Roštejně.Odborná zaměření:

Historie
PhDr. Radim Gonda, Ph.D., historik starších dějin
akad. mal. Martin Kos, historik umění

Etnografie
PhDr. Dana Nováková

Správce sbírek
Ingrid Kotenová

Dokumentátor
Sylva Pospíchalová


Vydávaná periodika:

Vlastivědný sborník Vysočiny, oddělení věd společenských

nahoru